Om massage

Lite om massage

Muskler kan bli spända genm att de ständigt får arbeta i monotona rörelser. Men de kan också bli spända på grund av att man är stressad, känner oro eller vantrivsel. Musklerna spänner sig och ställer sig i försvarsställning, utan att man själv vet om det.

I en spänd muskel passerar inte syret och blodet med normalt flöde. Muskeln stelnar och man kan få smärtor eller rörelseproblem. Detsamma kan inträffa om man har dålig blodcirkulation av andra orsaker. Massage är en urgammal form av behandling, det vill säga att man masserar igång blodcirkulationen och det minska stelheten och smärtan.

 

Ingen känner din kropp så äl som du själv, var det behövs masseras och hur hårt. Problemet är att det kan vara svårt att nå kroppsdelen du behöver massera eller att punktbearbeta ett område med bra tryck.